G A Z O W N I A    W A R S Z A W S K A

          

Powyższe zdjęcia prezentują archiwalny stan Gazowni Warszawskiej - przed rozpoczęciem prac.

 

          

 

  powrót